அமரர் ஜோன் இராஜேஸ்வரன்
இறப்பு - 20 JUN 1997
அமரர் ஜோன் இராஜேஸ்வரன் 1997 சுண்டிக்குளி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late John Rajeswaran
1997

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Write Tribute

Tributes

No Tributes Found Be the first to post a tribute