மண்ணில் 11 MAR 1941
விண்ணில் 23 MAY 2021
திரு ஜெயசிங் கனகசுந்தரம் (Jeya)
Medical nuclear physicist
வயது 80
திரு ஜெயசிங் கனகசுந்தரம் 1941 - 2021 மண்டைதீவு 6 ஆம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka