பிறப்பு 26 JUN 1991
இறப்பு 28 NOV 2021
செவ்வி ஜனார்த்தனி இராஜேந்திரா
வயது 30
செவ்வி ஜனார்த்தனி இராஜேந்திரா 1991 - 2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute