பிறப்பு 16 DEC 1924
இறப்பு 10 JUN 2020
அமரர் இறமேந்து தேவசகாயம்
ஓய்வுநிலை அதிபர்
வயது 95
அமரர் இறமேந்து தேவசகாயம் 1924 - 2020 மண்டைதீவு, Sri Lanka Sri Lanka