அன்னை மடியில் 04 MAY 1998
இறைவன் அடியில் 23 SEP 2021
அமரர் இமையாழன் பாஸ்கரன்
வயது 23
அமரர் இமையாழன் பாஸ்கரன் 1998 - 2021 Montreal, Canada Canada
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Imaiyalan Baskaran
1998 - 2021

நீ எம்மை விட்டு சென்று 1 ஆண்டுகள் இன்று என்றும் உன் நினைவுகளும் உன் புன்னகையும் எம் கண்ணில் என்றும் உனது நினைவுகளுடன் கதா பெரியம்மா பெரியப்பா அண்ணா அண்ணி மகன்கள்: அகிலன், முகிலன், கபிலன், எழிலன்

Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 24 Sep, 2021