பிறப்பு 01 MAY 1943
இறப்பு 05 MAY 2021
திருமதி குணமணி தங்கமணி
வயது 78
திருமதி குணமணி தங்கமணி 1943 - 2021 Anaipanthy, Sri Lanka Sri Lanka