பிறப்பு 17 MAR 1951
இறப்பு 12 OCT 2016
அமரர் குணம் பூமலர் 1951 - 2016 சரவணை கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka