தோற்றம் 21 DEC 1951
மறைவு 25 NOV 2021
திருமதி ஞானேஸ்வரி குணசேகரம் (குணம் அக்கா)
வயது 69
திருமதி ஞானேஸ்வரி குணசேகரம் 1951 - 2021 கொடிகாமம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute