தோற்றம் 16 JUL 1951
மறைவு 05 AUG 2021
அமரர் ஞானச்சந்திரன் சிவனேசமலர்
வயது 70
அமரர் ஞானச்சந்திரன் சிவனேசமலர் 1951 - 2021 ஊரெழு வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka