தோற்றம் 12 SEP 1948
மறைவு 12 MAY 2022
திருமதி கணேசராஜா சறோஜினிதேவி
வயது 73
திருமதி கணேசராஜா சறோஜினிதேவி 1948 - 2022 புலோலி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka