தோற்றம் 12 SEP 1948
மறைவு 12 MAY 2022
திருமதி கணேசராஜா சறோஜினிதேவி
வயது 73
திருமதி கணேசராஜா சறோஜினிதேவி 1948 - 2022 புலோலி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Veeragathy Muruganathan 12 MAY 2022 United Kingdom

அவரது குடும்பத்தினர் க்கும் உறவுகளுக்கு ம் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன். ஓம் சாந்தி