பிறப்பு 01 SEP 1953
இறப்பு 12 MAY 2021
அமரர் பிரான்சிஸ் அன்ரன் ஜோசப் புஸ்பகரன்
வயது 67
அமரர் பிரான்சிஸ் அன்ரன் ஜோசப் புஸ்பகரன் 1953 - 2021 அச்சுநகர், யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka