மண்ணில் 08 MAY 1957
விண்ணில் 09 JUN 2021
திருமதி இவாஞ்சலின் எழில்வானம்பாடி சாள்ஸ்
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை யாழ். சென்ற் சாள்ஸ் மகா வித்தியாலயம்
வயது 64
திருமதி இவாஞ்சலின் எழில்வானம்பாடி சாள்ஸ் 1957 - 2021 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka