தோற்றம் 24 MAR 1958
மறைவு 23 JUN 2019
அமரர் இளையதம்பி சத்தியமூர்த்தி
வயது 61
அமரர் இளையதம்பி சத்தியமூர்த்தி 1958 - 2019 நுணாவில், Sri Lanka Sri Lanka