பிறப்பு 25 SEP 1952
இறப்பு 28 JUN 2021
அமரர் சிந்தாத்துரை பத்திமாமேரி (ரூபறோசா)
வயது 68
அமரர் சிந்தாத்துரை பத்திமாமேரி 1952 - 2021 நாவாந்துறை, Sri Lanka Sri Lanka