பிறப்பு 29 OCT 1959
இறப்பு 20 JUL 2021
திருமதி மகேஸ்வரி கார்மலின் பரிபூரணாணந்தம்
வில்ப்பந்த் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவி
வயது 61
திருமதி மகேஸ்வரி கார்மலின் பரிபூரணாணந்தம் 1959 - 2021 வெள்ளவத்தை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute