தோற்றம் 26 JUN 1972
மறைவு 04 AUG 2012
அமரர் பப்ரிஸ் பாலகுமார் அழககோன்
(ஜீவா - ரக்கட் பென்சீகர்(Reckitt benckiser) கம்பனியின் மத்திய கிழக்கு(Middle East) நிர்வாகத்தின் பொறுப்பாளர்)
வயது 40
அமரர் பப்ரிஸ் பாலகுமார் அழககோன் 1972 - 2012 இளவாலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Late Baprish Balakumar Azhakukon
1972 - 2012

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Write Tribute

Tributes

No Tributes Found Be the first to post a tribute