தோற்றம் 23 MAY 1943
மறைவு 06 JUN 2021
திருமதி பாலேந்திரா ஐயர் தங்கரத்தினம்
வயது 78
திருமதி பாலேந்திரா ஐயர் தங்கரத்தினம் 1943 - 2021 தொண்டைமானாறு, Sri Lanka Sri Lanka