பிறப்பு 22 JAN 1949
இறப்பு 07 MAY 2017
அமரர் பாலசிங்கம் ஞானவேல் (அப்பன்)
பிரபல வர்த்தகர் - TNG Brothers, கதிரேசன் வீதி, கொழும்பு-13
வயது 68
அமரர் பாலசிங்கம் ஞானவேல் 1949 - 2017 சரவணை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
ஐந்தாம் ஆண்டு நிவில் பிராத்திக்கின்றோம். ஓம் சாந்தி! ஓ் சாந்தி! ஓம் சாந்தி!
Write Tribute