பிறப்பு 22 JAN 1949
இறப்பு 07 MAY 2017
அமரர் பாலசிங்கம் ஞானவேல் (அப்பன்)
பிரபல வர்த்தகர் - TNG Brothers, கதிரேசன் வீதி, கொழும்பு-13
வயது 68
அமரர் பாலசிங்கம் ஞானவேல் 1949 - 2017 சரவணை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
ஆசை மாமா
Late Balasingam Gnanavel
சரவணை, Sri Lanka

ஆசை மாமாக்கு எம் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களும் அளவில்லா அன்பும் ! ஆண்டுகள் பல சென்றாலும் நீங்கா நினைவுகளில் எப்பொழுதும் இடம்பிடித்தீர்கள் . பிரிவால் துயர் அடைகின்றோம்.

Write Tribute