மண்ணில் 10 DEC 1951
விண்ணில் 23 NOV 2020
அமரர் அருளப்பு ஜோசப் (பவா)
ஓவியர்
வயது 68
அமரர் அருளப்பு ஜோசப் 1951 - 2020 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute