பிறப்பு 26 FEB 1956
இறப்பு 26 OCT 2021
திரு அரியறட்ணம் தர்மறட்ணம் 1956 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

S.Ranganathasarma 30 OCT 2021 Sri Lanka

அத்தானின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்தர்த்திக்கின்றோம் தொடர்ந்து ஒரேகுடும்பத்துக்குள் கஷடங்கள் கொடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறான் இறைவன்