பிறப்பு 26 FEB 1956
இறப்பு 26 OCT 2021
திரு அரியறட்ணம் தர்மறட்ணம் 1956 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
45th Day remembrance in 8 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Fri, 29 Oct, 2021
நன்றி நவிலல் Thu, 25 Nov, 2021