தோற்றம் 25 FEB 1957
மறைவு 24 JUL 2021
திரு அப்புத்துரை அருமைநாதன்
வயது 64
திரு அப்புத்துரை அருமைநாதன் 1957 - 2021 கோண்டாவில், Sri Lanka Sri Lanka