பிறப்பு 05 APR 1935
இறப்பு 26 NOV 2017
அமரர் அந்தோனிப்பிள்ளை பிரான்சிஸ் (இராசநாயகம்)
வயது 82
அமரர் அந்தோனிப்பிள்ளை பிரான்சிஸ் 1935 - 2017 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Anthonipillai Francis
1935 - 2017

Today we remember not only the person who died, but also the person who led an honourable life. Our hearts filled with beautiful memories. May his Soul Rest In Peace. Our thoughts and prayers are with the family on this 3rd anniversary day.

Write Tribute