பிறப்பு 13 FEB 1928
இறப்பு 02 DEC 2019
அமரர் அன்னலட்சுமி பொன்னப்பா
வயது 91
அமரர் அன்னலட்சுமி பொன்னப்பா 1928 - 2019 மலேசியா, Malaysia Malaysia