பிறப்பு 28 MAR 1947
இறப்பு 31 JUL 2021
திரு ஐயாத்துரை ஸ்ரீ ராதா கிருஸ்ண பிரசாத்
ஆசிரியர்- கண்டி
வயது 74
திரு ஐயாத்துரை ஸ்ரீ ராதா கிருஸ்ண பிரசாத் 1947 - 2021 நீராவியடி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mathan, Selvi, Lavann and Harini 05 AUG 2021 United Kingdom

Ratha Mama, Please accept our deepest condolence. We are all badly missing you. It is sad that we could not join in your funeral. Your memories will live with us forever. Om Shanti... Shanti... Shanti... 🙏 ராதா மாமா, உங்கள் குடும்பத்தாருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். உங்கள் இறுதிச் சடங்கில் எங்களால் கலந்துகொள்ள முடியவில்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது. உங்கள் நினைவுகள் என்றென்றும் எங்களுடன் வாழும். ஓம் சாந்தி... சாந்தி... சாந்தி... 🙏