பிறப்பு 28 MAR 1947
இறப்பு 31 JUL 2021
திரு ஐயாத்துரை ஸ்ரீ ராதா கிருஸ்ண பிரசாத்
ஆசிரியர்- கண்டி
வயது 74
திரு ஐயாத்துரை ஸ்ரீ ராதா கிருஸ்ண பிரசாத் 1947 - 2021 நீராவியடி, Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance in 285 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Tue, 03 Aug, 2021