பிறப்பு 08 MAR 1927
இறப்பு 25 NOV 2021
திருமதி ஆறுப்பிள்ளை செல்லம்மா 1927 - 2021 புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka Sri Lanka