பிறப்பு 08 MAR 1927
இறப்பு 25 NOV 2021
திருமதி ஆறுப்பிள்ளை செல்லம்மா 1927 - 2021 புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Aaruppillai Sellamma
1927 - 2021

பிரிவுத்துயரால் வாடும் உறவுகளுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.💐🌷

Write Tribute