தோற்றம் 21 MAR 1934
மறைவு 10 MAY 2021
திரு விஸ்வலிங்கம் சிவஞானம் (திரவியம்)
வயது 87
திரு விஸ்வலிங்கம் சிவஞானம் 1934 - 2021 உடுப்பிட்டி, Sri Lanka Sri Lanka