பிறப்பு 15 SEP 1955
இறப்பு 30 NOV 2021
திரு வினாசித்தம்பி கனகலிங்கம்
வயது 66
திரு வினாசித்தம்பி கனகலிங்கம் 1955 - 2021 கள்ளியடி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Vigneswaran Ponniah 03 DEC 2021 Sri Lanka

I would like to express my heartfelt regret I empathize with the pain and sufferings of you and your family. May God give more strength to you.