அன்னை மடியில் 27 APR 1955
இறைவன் அடியில் 16 SEP 2022
திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன்
இராமநாதன் நுண் கலைப்பீட பழைய மாணவி, முன்னாள் B&Q ஊழியர்
வயது 67
திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன் 1955 - 2022 யாழ் அச்சுவேலி தெற்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Vimala Paripooranananthan
1955 - 2022

Please accept our heartfelt sympathies. She will be missed by everyone who knew her. May VMALA’S soul rest in peace. Aim shanthi. Thevan & Nalayini family, Kingsbury.

Write Tribute