அன்னை மடியில் 27 APR 1955
இறைவன் அடியில் 16 SEP 2022
திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன்
இராமநாதன் நுண் கலைப்பீட பழைய மாணவி, முன்னாள் B&Q ஊழியர்
வயது 67
திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன் 1955 - 2022 யாழ் அச்சுவேலி தெற்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
Our heart felt condolences to your family. May the departed soul “Rest in Peace” my thoughts and prayers are with you at this moment. K Nagarajah Highgatehill Murugan Temple
Write Tribute