அன்னை மடியில் 27 APR 1955
இறைவன் அடியில் 16 SEP 2022
திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன்
இராமநாதன் நுண் கலைப்பீட பழைய மாணவி, முன்னாள் B&Q ஊழியர்
வயது 67
திருமதி விமலா பரிபூரணானந்தன் 1955 - 2022 யாழ் அச்சுவேலி தெற்கு, Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mrs Vimala Paripooranananthan
1955 - 2022

Dear Pari, very sad to hear about the untimely passing of your beloved wife Vimala. We have met you both a few times in different social setups (temple, weddings & other functions). We always had very nice feelings about Vimala, she was very friendly & courteous. Above all, she always had a very broad smile, that's how we would remember Vimala. We keep you, your children & their families in our thoughts & prayers. Please be strong & give a good send-off to Vimala that would fit her very well. Dear VIMALA, please Rest in Peace 🌹🙏Kind regards, Kamala & Ram Pascaran (Abi's parents)

Write Tribute