தோற்றம் 21 SEP 1935
மறைவு 15 DEC 2021
அமரர் வேலுப்பிள்ளை ஜெகநாதன்
முன்னாள் கணக்காளர்- கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை நிலையம், CWE- முன்னாள் செயலாளர், போஷகர் - கரம்பொன் காளிகா புவனேஸ்வரி தேவஸ்தானம்
வயது 86
அமரர் வேலுப்பிள்ளை ஜெகநாதன் 1935 - 2021 கரம்பொன், Sri Lanka Sri Lanka
  • Photos
3 Photos