பிறப்பு 18 MAY 1938
இறப்பு 12 JUN 2021
திரு வேலுப்பிள்ளை சதாசிவம் பாலேந்திரன்
Retired- Geophysicist Petroleum Corporation, Sri Lanka, Saudi Aramco, British Gas Exploration UK, Old boys of Jaffna Hindu College, Universities of Colombo and Stanford California
வயது 83
திரு வேலுப்பிள்ளை சதாசிவம் பாலேந்திரன் 1938 - 2021 வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka Sri Lanka