பிறப்பு 17 OCT 1962
இறப்பு 19 SEP 2021
திருமதி வசந்தா ரவீந்திரன்
வயது 58
திருமதி வசந்தா ரவீந்திரன் 1962 - 2021 காரைநகர், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute