தோற்றம் 05 AUG 1927
மறைவு 09 JAN 2022
திருமதி வைத்திலிங்கம் தையலம்மா 1927 - 2022 நெடுந்தீவு மேற்கு, Sri Lanka Sri Lanka