மண்ணில் 28 MAR 1934
விண்ணில் 20 JUL 2021
திருமதி திருஞானம் பொன்மலர் 1934 - 2021 உரும்பிராய், Sri Lanka Sri Lanka