பிறப்பு 08 JAN 1931
இறப்பு 26 JUN 2022
திருமதி தேவதாசன் புஸ்பராசாத்தி (மாகிறேற், ராசாத்தி அம்மா)
வயது 91
திருமதி தேவதாசன் புஸ்பராசாத்தி 1931 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka