தோற்றம் 15 DEC 1931
மறைவு 15 JUL 2021
அமரர் தேவராசா தில்லையாச்சி
வயது 89
அமரர் தேவராசா தில்லையாச்சி 1931 - 2021 தொல்புரம், Sri Lanka Sri Lanka