அன்னை மடியில் 02 AUG 1932
இறைவன் அடியில் 12 SEP 2021
திருமதி தங்கேஸ்வரி இரத்தினவேல்
வயது 89
திருமதி தங்கேஸ்வரி இரத்தினவேல் 1932 - 2021 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Kumaran (Canada) 15 SEP 2021 Canada

Please accept my deepest condolences

Tributes

No Tributes Found Be the first to post a tribute