பிறப்பு 09 JAN 1947
இறப்பு 24 NOV 2021
திருமதி தங்கையா பஞ்சாசரி (திலகம்)
வயது 74
திருமதி தங்கையா பஞ்சாசரி 1947 - 2021 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka