மண்ணில் 26 JUN 1974
விண்ணில் 20 OCT 2018
அமரர் தாமோதரம்பிள்ளை விஜயதரன்
வயது 44
அமரர் தாமோதரம்பிள்ளை விஜயதரன் 1974 - 2018 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Thamotharampillai Vijayadharan
1974 - 2018

Rest in peace Viji. Om shanthi Om shanthi Om shanthi

Write Tribute