மண்ணில் 26 JUN 1974
விண்ணில் 20 OCT 2018
அமரர் தாமோதரம்பிள்ளை விஜயதரன்
வயது 44
அமரர் தாமோதரம்பிள்ளை விஜயதரன் 1974 - 2018 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka