பிறப்பு 15 OCT 1934
இறப்பு 12 OCT 2021
திரு தம்பிப்பிள்ளை பத்மநாதன்
முன்னாள் வடக்கு கிழக்கு மாகாண பிரதி விவசாய பணிப்பாளர்
வயது 86
திரு தம்பிப்பிள்ளை பத்மநாதன் 1934 - 2021 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
RIP.
Mr Thambipillai Padmanathan
1934 - 2021

Accept our Heartfelt condolences. Late Mr. STPathmanathan was my Supervisor worked in the Department of Agriculture Peradeniya Vavuniya and then He worked as Deputy Director of Agriculture in the North East Province. He was dedicated officer a leader Programme specialist in Extesion Education and Training. Most of his time towards development of North East Agriculture. He retired and worked for International agencies like Oxfam. ICRC and as advisor consultant to Private farming Enterprises. His life ambition to improve the Community center of Ariyalai village and the library of the Community center. He involved in several other community Social volunteer work. We missed him badly. May his Soul Rest In Peace. Arulgnanam Colleague.

Write Tribute

Tributes