பிறப்பு 04 APR 1943
இறப்பு 22 NOV 2021
திரு சுப்பிரமணியம் பரம்சோதி
வயது 78
திரு சுப்பிரமணியம் பரம்சோதி 1943 - 2021 கொடிகாமம், Sri Lanka Sri Lanka