பிறப்பு 13 APR 1946
இறப்பு 13 SEP 2021
திரு சிவகுருநாதன் நல்லையா (சந்திரன்)
வயது 75
திரு சிவகுருநாதன் நல்லையா 1946 - 2021 உரும்பிராய் தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Mr Sivagurunathan Nallaiah
1946 - 2021
To Annai

Annai, I have no words to say in my heart how much you're missed. Your caring for others, helping for others and the love you had for others going to be greatly missed. You touched many of theirs hearts in many different ways. I wish you to Rest In peace, You will be forever missed. Love you.

Write Tribute