பிறப்பு 25 JAN 1962
இறப்பு 13 JAN 2022
திரு சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார்
ஹாட்லி கல்லூரி பழைய மாணவர், ஊடகத்துறையில் தனக்கென ஒரு தனித்துவத்தை நிறுத்திக்கொண்டவர்
வயது 59
திரு சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார் 1962 - 2022 உடுத்துறை தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka